Mijn eerste koophuis.nl

Boxenstelsel


Iedereen in Nederland betaalt inkomstenbelasting. Er worden drie soorten belastbaar inkomen onderscheiden. Deze inkomens worden onderverdeeld in ‘boxen’. Elk van deze boxen belast een ander 'soort' inkomen.

Box I
De inkomens uit Box I worden belast tegen een progressief tarief. Dit houdt in dat het tarief stijgt als je inkomen dit doet. Het tarief uit Box I kan oplopen tot maximaal 52%. Om te bepalen hoe veel belasting je moet betalen over je inkomens uit Box I, is een schijventarief opgesteld. Dit tarief wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Verlies uit verkoop is niet aftrekbaar, aangezien de winst uit verkoop onbelast is.
De volgende zaken zijn aftrekbaar in Box I:

 • Lijfrentepremie

 • Kosten voor kinderopvang

 • Betaalde alimentatie

 • Hypotheekrente (mits de hypotheek gebruikt wordt voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van je eerste woning)

 • Premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering

Box II
Er is sprake van aanmerkelijk belang als je minstens 5% van de aandelen in een BV of NV bezit. Je komt enkel in aanraking met Box II als je een aanmerkelijk belang hebt in een vennootschap. Je betaalt 25% belasting over je inkomen uit de vennootschap. Je inkomen wordt verrekend met eventuele verliezen uit een aanmerkelijk belang.

Box III
In Box III betaal je belasting over je vermogen. Onder je vermogen vallen onder andere:

 • Onroerend goed (exclusief je eigen woning)

 • Beleggingen

 • Tegoeden op betaalrekeningen

 • Spaargeld
  Waarde van lijfrentes (indien de premies niet zijn afgetrokken in Box I)

 • Waarde van kapitaalverzekeringen (indien afgesloten ná 14 september 1999)

Van je vermogen worden eerst schulden afgetrokken. Hiervoor geldt een maximum van €2.500 per persoon. Sinds 2001 wordt ervan uitgegaan dat je op je gemiddeld vermogen 4% rendement maakt. Over dit bedrag betaal je 30% belasting. Dit wordt ook wel vermogensrendementsheffing genoemd. Over deze heffing geldt een vrijstelling van €17.600 per persoon. Deze vrijstelling is overdraagbaar. Hieronder zie je een opsomming van de verschillende vrijstellingen in Box III. Voor een actueel overzicht van de hoogte van de vrijstellingen, kun je terecht op de site van de Belastingdienst.

 • Basisvrijstelling

 • Kindertoeslag op de basisvrijstelling

 • Vrijstelling voor het saldo dat je op geblokkeerde spaarloonrekeningen hebt staan (deze vrijstelling is niet geïndexeerd)

 • Vrijstelling voor overlijdensrisicoverzekeringen

 • Vrijstelling voor kapitaalverzekeringen, afgesloten voor 14 september 1999 (mits deze voldoen aan bepaalde voorwaarden), óf een dubbele waardevrijstelling in samenlevings- of huwelijkssituaties


Je gemiddelde nettovermogen is het gemiddelde van je vermogen op 1 januari en 31 december.