Mijn eerste koophuis.nl

Financiering

Bij de aankoop van je eerste huis heb je hoogstwaarschijnlijk onvoldoende eigen vermogen om de woning zelf te kunnen financieren. Om het huis te kunnen kopen, zul je een hypotheek moeten afsluiten. Een hypotheek is een geldlening waarbij het huis als onderpand dient.

De financiering van je woning kan risico's met zich meebrengen. Het is daarom van belang goed op de hoogte te zijn alvorens je een hypotheek, krediet of een andere geldlening aangaat. Een aantal instellingen kan je hierover de noodzakelijke informatie verstrekken:

Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
De AFM houdt toezicht op het gedrag van alle partijen die te maken hebben met de financiële markten in Nederland. De AFM ziet er op toe dat financiële instellingen in Nederland hun klanten correct behandelen en hen correct informeren over de financiële producten en diensten die de instellingen aanbieden. Ook let de AFM erop dat alle partijen zich aan de relevante wet- en regelgeving houden.

De Belastingdienst 
De Belastingdienst kan je meer verstellen over het doen van aangifte en het betalen van belastingen. De website van de Belastingdienst geeft eveneens informatie over een groot aantal aan belasting gerelateerde zaken.

Consumentenbond

De Consumentenbond is dé vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten. Met als missie: consumenten in staat stellen beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu. Ook over het aangaan van financieringen kan de Consumentenbond je informeren.


Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)

De VFN is een belangenvereniging voor voorschotbanken en financieringsmaatschappijen. Deze onderneming zet zich tevens in voor het tegengaan van misleidende advertenties op financieel gebied en voor verantwoord lenen. De leidraad hierbij is de VFN Gedragscode welke een aantal regels en normen bevat, waaronder het tegengaan van discriminatie bij kredietverstrekking en het verantwoord lenen.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
Het NIBUD geeft voorlichting over en doet onderzoek naar de geldzaken van consumenten. Het NIBUD adviseert en informeert consumenten via software, internet, brochures en landeljike en regionale pers.

Nederlandse Vereniging van Financieringadviseurs (NVF)
De NVF behartigt de belangen van professionele financieringsintermediairs. Alle leden van de NVF hebben een Gedragscode ondertekend. Houdt een lid van de NVF zich niet aan deze code, dan kun je met je klachten bij de geschillencommissie van de NVF terecht.

Sociaal VerbondenFederatie (SVF)
Het aantal mensen met (moeilijk oplosbare) schulden in Nederland is groot en groeit nog steeds. Sinds enige jaren biedt de SVF een welkome ondersteuning met onder meer een zeer informatieve website en op kleine schaal schuldhulpverlening en budgetbeheer.

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Het doel van de Nederlandse Vereniging van Banken is het bevorderen van de belangen, zowel nationaal als internationaal, van in de Wet toezicht kredietwezen bedoelde kredietinstellingen en het bankbedrijf in Nederland.