Mijn eerste koophuis.nl

Het kooptraject

Heb je een huis op het oog, dan kan het kooptraject beginnen. Doe nooit te snel beloftes bij het kopen van een woning. Veel schijnbaar onbelangrijke afspraken zijn volgens de wet vastgelegd op het moment dat ze uitgesproken worden. Hier zijn dus geen notariële akten of formulieren voor nodig.

Bij het kopen van een woning, volg je globaal onderstaande stappen. Je kunt het kooptraject zelf begeleiden, of je kunt er voor kiezen een makelaar in te schakelen die je hierin ondersteund.

1. Onderhandelen
In de meeste gevallen is de vraagprijs van een woning niet de definitieve verkoopprijs. Meestal wordt de vraagprijs hoger ingezet en is het aan de kopende partij om hierover te
onderhandelen. Je kunt deze onderhandeling zelf leiden, maar een aankoopmakelaar heeft hier meer ervaring mee en bereikt vaak betere resultaten.
Belangrijk is dat je van tevoren nadenkt hoeveel je maximaal voor het huis overhebt. Zo voorkom je dat je onverhoopt toch meer voor de woning betaald dan je van plan was. Een mondelinge overeenkomst over de verkoopprijs is rechtsgeldig. Stem dus nooit te snel toe.

2. Optie

In sommige gevallen is het mogelijk een optie op een woning te nemen. Dit houdt in dat u gedurende een aantal dagen het eerste recht van koop op de woning heeft. Zo heeft u extra tijd om nog een aantal zaken te regelen.

3. Koopcontract

Nadat je bent overeengekomen over de prijs, teken je een voorlopig koopcontract. Laat je door deze benaming niet misleiden; een voorlopig koopcontract is rechtsgeldig. In het voorlopig koopcontract worden de opleverdatum en de koopsom bevestigd. Wat een voorlopig van een 'uiteindelijk' koopcontract onderscheidt, zijn de ontbindende voorwaarden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn dat je de hypotheek niet rond krijgt, of dat de resultaten van de bouwtechnische keuring niet voldoen aan je eisen. Wordt aan één van de ontbindende voorwaarden niet voldaan, dan kan de koper boetevrij afzien van de koop.
Je kunt vele ontbindende voorwaarden voorstellen, maar deze worden alleen in het koopcontract opgenomen als de verkoper hiermee akkoord gaat.

4. Hypotheek

Als de koop rond is, kun je na gaan denken over de financiering van de woning. In de meeste gevallen wordt hiervoor een hypotheek afgesloten. Je hebt hierbij keuze uit verschillende hypotheekvormen. Het is dus belangrijk je goed te oriënteren en na te gaan welke hypotheekvorm het best bij je past. Hiervoor kun je terecht bij een hypotheekadviseur of je kunt zelf informatie zoeken.

5. Taxatierapport
Om een hypotheek te krijgen is een taxatierapport nodig. Bij een taxatie wordt de waarde van een object geschat door een specialist. Bij woningen wordt de taxatie meestal uitgevoerd door een makelaar of taxateur. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria bepalen zij een taxatiewaarde. De bevindingen van de taxatie worden vastgelegd in een taxatierapport. Uit dit rapport volgt de executiewaarde van uw woning (de waarde bij gedwongen verkoop). Voor uw hypotheekverstrekker is dit van belang, omdat deze zo vast kan stellen in hoeverre het voor hem veilig is u een hypotheek te verstrekken.

6. Notaris

Bij de notaris vindt de officiële overdracht van de woning plaats. Een notaris is gemachtigd de uiteindelijke koopakte te laten passeren. Hierna is de koop een officieel feit.

7. Opleveringskeuring

Deze keuring wordt uitgevoerd nadat u het huis heeft gekocht. Er wordt door een deskundige nagegaan of het huis conform de gemaakte afspraken aan u is opgeleverd. Deze keuring wordt vervolgens door de aannemer en de koper ondertekend. Zo voorkomt u dat er onenigheid bestaat tussen u en de aannemer over eventuele verbeterpunten.

8. Verhuizing

Nadat de koop officieel rond is, kan uw verhuizing beginnen.