Mijn eerste koophuis.nl

Starterslening

De starterslening is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. Starters hebben vaak onvoldoende budget om een woning zelf te financieren en hun maximale hypotheek is niet toereikend. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt in dergelijke gevallen dit product aan, om een koopwoninge gemakkelijker bereikbaar te maken. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een Starterslening? Raadpleeg dan je gemeente.

Looptijd en rente
De eerste drie jaar van de looptijd is de starterslening renteloos en aflossingsvrij. De maximale looptijd van de lening is 30 jaar. De rentevast periode bedraagt 15 jaar.


Na de eerste drie jaar wordt je persoonlijke situatie bekeken. Er wordt dan bepaald of er rente en aflossing over je Starterslening betaald kan worden. Kan je financiƫle situatie dit aan, dan wordt de lening aangepast. Voor de Starterslening wordt dan een tweede hypotheek gevestigd op de woning.


Niet alle gemeenten bieden een Starterslening aan. Per gemeente worden ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de lening vastgesteld. Een voorwaarde die in alle aanbiedende gemeenten geldt, is dat je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie moet afsluiten.

Een overzicht van alle gemeenten die de Starterslening aanbieden, vindt u op www.svn.nl.

Samenstelling van de totale financiering

De financiering van je woning bestaat uit een normale (eerste)hypotheek, met als aanvulling een Starterslening. De normale hypotheek dient een rentevaste periode van tenminste tien jaar te hebben. Je kunt deze afsluiten bij de bank van jekeuze. De Starterslening sluit je af bij SVn.

Zowel je normale hypotheek als de Starterslening moeten aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voldoen. Dit houdt in dat het totaal van de beide leningen niet meer mag bedragen dan de verwervingskosten van jewoning. Onder deze kosten vallen de koopsom of de koop-/aanneemsom met daarbij een vaste opslag van 8% bij een nieuwbouwwoning en 12% bij een bestaande woning. Meerwerk kan worden meegenomen in de financiering, maar telt in de meeste gevallen niet mee bij de berekening van je  Starterslening.