Mijn eerste koophuis.nl

Kosten Koper

K.k. oftewel, Kosten Koper, is een veelgebruikte term binnen de makelaardij. In het kort houdt deze term in dat alle kosten die verband houden met de koop van een woning, door de koper moeten worden betaald. Hieronder vallen onder andere taxatiekosten, notariskosten en overdrachtsbelasting. Deze kosten bedragen ongeveer 10% van de koopprijs van een woning. Je hoeft alleen Kosten Koper te betalen wanneer je een bestaande woning koopt.
Een deel van de kosten mag je meefinancieren in je hypotheek, mits je een hypotheek met
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit. De volgende kosten zijn verbonden aan een hypotheek:

Er zijn echter ook kosten die je niet mee kunt financieren:

  • Makelaarscourtage (gemiddeld 2% van de koopsom)

  • Kosten transportakte (ongeveer 1% van de koopsom)


Welk deel van de Kosten Koper is aftrekbaar?

Bij hypotheekrenteaftrek geldt de algemene regel dat bedragen aftrekbaar zijn als het om leningen gaat die betrekking hebben met het verwerven, onderhouden of verbeteren van een woning. In het geval van een verhuizing kunt je dus sommige Kosten Koper wel van je hypotheekrente aftrekken, en andere niet. Kosten die je zonder probleem van je hypotheekrente kunt aftrekken zijn:

Wanneer je verhuist en uit je oude woning overwaarde hebt, krijg je te maken met een aantal kosten die je wel van je inkomen kunt aftrekken, maar die je niet kunt meenemen in je nieuwe hypotheek. Dit zijn:

Vrij op naam
Het tegenovergestelde van Kosten Koper is Vrij op naam (V.O.N.). Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, zitten kosten als de transportakte al bij de prijs inbegrepen. Wel kun je te maken krijgen met bouwrente. Dit is de rente die de aannemer of hypotheekverstrekker in rekening kan brengen zolang de woning nog niet is opgeleverd. In enkele gevallen kan dit bedrag worden meegefinancierd.